የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያ ሆሰፒታልን ጎበኙ።

16/02/2014 ዓ.ም
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያ ሆሰፒታልን ጎበኙ።
በጉብኝቱ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዘዳንትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ተባባሪ /ፕ ዶ/ር ጫላ ዋታ ፣ የአካዳሚክ ጉዳዮች ም/ፕ ዶ/ር ታምሩ አኖሌ ፣ የዩኒቨርሰቲው የጤና እንሰቲትዩት መ/ር ታከለ ኡቱራ፣ የዩኒቨርሰቲው የህዝብ እና አለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል ሰይፉ እንዲሁም የማስተማሪያ ሆስፒታሉ አመራርና ባለሙያዎች ተገኝተዋል።
በጉብኝቱ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያ ሆስፒታሉ ከአፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጤና እና ጤና ነክ ጉዳዮች ላይ በጥምረት ለተሻለ የማህበረሰብ ጤና እንደሚሰሩ ተገልጿል ።
በዕለቱም ከአፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ለቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያ ሆስፒታል በእሳት ቃጠሎ አደጋ ለደረሰባቸው ታካሚዎች ህክምና አገልግሎት የሚዉል አንድ ኮንቴይነር የተለያየ የህክምና መሣሪያዎች ድጋፍ በመረከብ ለአገልግሎት እንዲዉል ተደርጓል።
የአፕሳላ ዩኒቨርሲቲም ከቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያ ሆስፒታል ጋር በትብብር በግብዓት አቅርቦት፣ በሰው ሃይል ክህሎት ስልጠና እና በመሠል ጤና ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በጋር የሚሰራ መሆኑ ተገልጿል።
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራር ሆስፒታሉ በቅርብ ወደ ዩኒቨርስቲው ማስተማሪያ ሆስፒታልነት በመመለሱ ለማህበረሰቡ እየሰጠ ያለዉን አጠቃላይ የአገልግሎት መስጫ ክፍሎችን እና ማሽኖች፣ ግንባታዎች፣ከግብዓት አቅርቦት ጋር የተያያዙ ችግሮች የለየ ጉብኝት አድርጓል።
ጉብኝቱ ችግሮችን በመለየት የሆስፒታሉን የአቅርቦት ችግሮች በመፍታት ለማህበረሰቡ የሚሰጠዉን አገልግሎት ደረጃ እና ጥራት ለማሳደግ ያለመ ነበር።
ለላቀ ለዉጥ እንተጋለን !!!
ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ
==========#####=============
Onkololeessa 16,2014
Yuunivarsitiin Uppsalaa meeshaalee yaalaa balaa ibiddaa namarraa gahe ittiin yaaluuf oolan deeggarsaan hospitaala barnootaa Yuunivarsitii Bulee Horaatiif kenne.
==========********================
Yuunivarsitiin Uppsalaa jedhamu kan ardii Awuroppaa biyya Iskootilaaviyaa keessatti argamu meeshaalee yaalaa balaa ibiddaa namarra gahe ittiin yaaluuf oolan garagaraa konteera tokko guutuu deeggarsaan hospitaala barnootaa Yuunivarsitii Bulee Horaatiif gumaachee jira.
Meeshaalee kanas Inistiituutiin Fayyaa YBH bakka miseensonni manajimantii olaanoon Yuunivarsitichaa argamanitti tajaajilaaf banaa godhamanii jira.
Sagantaa meeshaalee kana tajaajilaaf banaa gochuu kana irratti Pirezidaantiin YBH Associate Professor Dr.Caalaa Waataa Pirezidaantii YBH, Dr.Taammiruu Aanolee I/A Pirezidaantii Damee barnootaa YBH,B/saa Taakkalaa Uturaa Diinii Inistiituutii fayyaa YBH, hooggansaa fi ogeeyyiin fayyaa hospitaala barnootaa YBH bakka argamanitti taasifame.
Yuunivarsitii Uppsaalaa woliin hariiroo uumuudhaan gama deeggarsa ijaarsa gamoowwan kutaalee yaalii, humna namaa leenjiin ga'oomsuu fi deeggarsa garagaraatiin akka woliin hojjachuun danda'amu irratti wolii galamee jiraachuun himame.
Dhuma irratti Deeggaraa Piroofeeseeraa Dr.Caalaa Waataa Pirezidaantiin YBH ,Dr.Taammiruu Aanolee I/A Pirezidaantii Damee barnootaa YBH, fi ogeeyyiin fayyaa hospitaala barnootaa YBH daawwannaan kutaalee hojii hospitaalaa keessatti taasissanii jiru.
Daawwannaa kanarratti sadarkaa kenniinsa tajaajilaa hospitaalli irra jiru, hanqinnoota jiran adda baasuudhaan kallattii furmaataa kaa'aan jedhamee eeggama.
Hospitaalli Woliigalaa Bulee Horaa jalqaba bara 2014 irratti gara YBH jalatti deebi'uun isaa ni yaadatama.
Kanaafuu, YBH hospitaala kana sadarkaa isaa olguddisee tajaajila hawaasaaf kennu fooyyeessuuf hojjachaa jira.
Jijjiirama Fulla'aaf Hojjanna!!!
Yuunivarsitii Bulee Horaa