የውስጥ የስራ ማስታወቂያ ለቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ለም/ፕሬዝደንትነት ቅጥር የወጣ የውስጥ ማስታወቂያ